Հավատքի դրույթներ: Նազովրեցու Եկեղեցի

Վերցվածէ  ՆազովրեցուԵկեղեցու Ղեկավարման Ուղեցույցից  2013-2017

 

Հավատքիդրույթները  հանդիսանում  ենՆազովրեցուԵկեղեցուպաշտոնականշարադրանքները:  Այս  տասնվեց   դրույթները ընդգրկում  են  աստվածաշնչյան  և  աստվածաբանական  հավատամքների  մեծ  սպեկտոր:  Նրանք  գրված  են  Նազովրեցու  Եկեղեցու  սահմանադրության  մեջ,  որը  գտնվում  է  Եկեղեցու  Ղեկավարման   Ուղեցույցում:  Հավատքի  այս  դրույթներում  կարելի  էփոփոխություն  մտցվել  միայն  Նազորեցու  Եկեղեցու  Գլխավոր    Ասամբլեայի  ժամանակ:  Ցանկացած  այսպիսի  փոփոխությունը  պետք  է  հաստատվեն  Նազովրեցու  Եկեղեցու  ամբողջ  աշխարհի  բոլոր   տարածաշրջանների    ձայների  երկու  երրորդով:

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00001095
Subscribe to Հավատքի դրույթներ: Նազովրեցու Եկեղեցի