Browse by Haitian Creole

Stéphane Tibi

A complete 'Guide for Teaching the Articles of Faith' is available at StudyMaps.org along with many additional resources, in many languages.

PATI 1: BONDYE N’AP SÈVI A

Bondye Revele Tèt Li

Bondye Pale Avè M Tout Kote

Bondye Gran E Li Pisan

Bondye Ap Veye Sou Nou

Bondye Pasyan Epi Li Padone

PATI 2: JEZIKRI, PITIT BONDYE A

Jezi Moutre Lanmou Li

Rankontre Jezi

Jezi Bay Tan Pou Timoun

Church of the Nazarene