Browse by Hungarian

A názáreti hívők új nemzedéke kérte, hogy egy rövid és könnyen hozzáférhető kiadványban világosan fogalmazzuk meg az egyház tanításának, történetének, teológiájának, küldetésének, pénzügyeinek és lényegi jellemzőinek alapjait.

Thomas King, Alex Varughese

A Názáreti Egyház 2009-es Egyetemes Gyűlése három indítványt terjesztett a Bibliatanulmányozó Bizottság elé. Ezek az indítványok részben a Názáreti Egyház Hitelveinek IV. pontjára vonatkoztak – a Szentírás teljes tévedhetetlenségének kimondását illetően –, részben az engesztelésről szóló VI. cikkelyt érintették.

Various
A Názáreti Egyház hivatalos logója szimbolikusan kifejezi identitásunkat, a prioritásainkat és a jövőnket. Az új logót a 2013-as Egyetemes Gyűlés fogadta el.
 
Erről az oldalról letölthető az új logó grafikája, illetve a történelmi logó történetét tartalmazó videó is.
 
Various
A Názáreti Egyház hivatalos pecsétje szimbolikusan kifejezi a felekezet arculatatát. Ez a logó B.
William M. Greathouse, H. Ray Dunning
John Wesley az általában evangéliumi ébredés néven ismert XVIII. századi nagy lelki ébredésben játszott szerepe révén létrehozta a keresztyén hit sajátos értelmezését, amely követõk ezreit vonzotta.
John A. Knight
Az újraébredt érdeklődés a "megszentelődés folyamata", a "megszentelt élet" és a "szentség" jelentése és jelentősége iránt a keresztyén életben fontossá és időszerűvé teszi a téma bármilyen tárgyalását. Ezek lényeges és állandó fogalmak a wesleyánus hagyományokban, de még külön jelentőséget is nyernek a mai teológiai irányzatok fényében.
John Wesley

John Wesley (1703-1791). Amint azt John Wesley tiszteletes hitte és tanította 1725-től 1777-ig.

John Wesley

John Wesley 52 alapprédikációit tartalmazó sorozat három kötetben.

I. kötet: 19 elsősorban teológiai témákat feldolgozó prédikációt tartalmaz.

Church of the Nazarene
„A Názáreti Egyháznak az a küldetése, hogy válaszoljon Krisztus Nagy Missziós Parancsára: »menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet« (Mt 28,19). „A Názáreti Egyház elsődleges célja az, hogy Isten országát előmozdítsa a keresztyén szentség megőrzésével és terjesztésével, amint azt a Szentírás tanítja”.
 

Pages