Browse by Armenian

Նազովրեցու Եկեղեցու Հավատքի Դրույթները հարանվանության պաշտոնական վարդապետական հայտարարություններն են: Այս տասնվեց հոdվածները ընդգրկում են աստվածաշնչյան և աստվածաբանական հավատալիքների լայն շրջան:

2017-2021 թվականների Նազովրեցու Եկեղեցու Ուղեցույցը ներառում է Պատմությունը, Վարդապետությունը, Նազովրեցու Եկեղեցու Կառավարումը և Արարողակարգը, այն հրատարակվում է 2017 թվականի Նազովրեցու Եկեղեցու Գլխավոր Ասամբլեայի իրավասությամբ:

Դուք կարող եք դիտել, ներբեռնել կամ տպել այս փաստատթուղթը անվճար, ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար:

Thomas King, Alex Varughese

ՆազովրեցուԵկեղեցու 2009 թվականիԳլխավորԱսամբլեան, ՍուրբԳրքիՈւսումնասիրությանՀանձնաժողովին փոխանցեցերեքառաջարկություններ: