Browse by Dutch

De missieverklaring van de Kerk van de Nazarener is het maken van Christusgelijkvormige discipelen onder de volken.
 
“De kernwaarden van de Kerk van de Nazarener omschrijven ons als: Christelijk, Heiligings- en Zendingsgericht”
 

De geloofsartikelen van de Kerk van de Nazarener
overgenomen uit Het Handboek van de Kerk van de Nazarener, 2013-2017.

De geloofsartikelen van de Kerk van de Nazarener zijn de officiële geloofsuitspraken van de denominatie. Deze zestien artikelen bestrijken een brede selectie van Bijbelse en theologische overtuigingen.

William M. Greathouse, H. Ray Dunning

Het was C.S.Lewis die schreef: "De werkelijkheid is, in mijn ervaring niet alleen complex, maar ook vaak vreemd en wonderlijk. Ze is niet keurig, of voor de hand liggend, je zou het zelf nooit bedacht hebben. Dat is één van de redenen waarom ik achter het Christelijk geloof sta.

Kerk van de Nazarener

Dutch translation of the Church of the Nazarene's 2009-2013 Manual by Hans Deventer, with a preface by the Dutch District Superintendent. The original may be accessed here.

B. Edgar Johnson, Hans Deventer

Het organiseren van zakelijke vergaderingen. Een vereenvoudigde samenvatting van de voornaamste procedures en regels van de parlementaire wetten en orde.

Dutch translation of B. Edgar Johnson's Refereeing the Meeting Game by Hans Deventer, with a preface by Hans Deventer.

Board of General Superintendents

Dutch translation of the Church of the Nazarene's Core Values by Renske Zwart-Ruinard, with a preface by Renske Zwart-Ruinard. The original may be accessed here.

John Wesley, Hans Deventer

"Bewerkt uw eigen behoudenis met vreze en beven: want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken om zijn welbehagen." Filippenzen 2:12-13.

John Wesley, Hans Deventer

"Door genade zijt gij behouden, door het geloof." Efeze 2:8.

Pages