Browse by Dutch

John Wesley, Hans Deventer, Antonie Holleman

"Nadat hij vandaar verder gegaan was, trof hij Jonadab, de zoon van Rekab aan, die hem tegemoet kwam; hij groette hem en vroeg hem: Is uw hart mij even oprecht toegedaan als mijn hart u? Jonadab antwoordde: Ja, gewis. (Toen zeide hij:) Indien het zo is, geef mij dan uw hand." 2 Koningen 10:15.

John Wesley, Hans Deventer

"Bekeert u en gelooft het evangelie." Markus 1:15.

Dutch translation of John Wesley's The Repentance of Believers (Sermon 14) by Hans Deventer. The original sermon may be accessed here.

Geschiedenis  Constitutie  Bestuur

Church of the Nazarene
De Nazarener logo is een symbool van onze identiteit, onze prioriteiten, en onze toekomst. Dit nieuwe kunstwerk werd geïntroduceerd op de 28ste Algemene Vergadering in 2013. 
 
Various
Het officiële zegel van de Kerk van de Nazarener symboliseert de huisstijl van de denominatie. Voormalig secretaris-generaal B. Edgar Johnson wist de denominatie nodig een embleem om Kerk van de Nazarener documenten te identificeren, en en in 1967 maakte hij de meest visueel herkenbare kenmerk van de Kerk van de Nazarener.
Kerk van de Nazarener

Voor u ligt het handboek van de Kerk van de Nazarener. Als wereldwijde kerkgemeenschap hebben we gezamenlijke structuren, regels en principes af gesproken voor ons christen- en gemeenteleven. U treft dan ook een grote diversiteit aan onderwerpen aan. Hierin ligt dan ook gelijk de valkuil van dit handboek.

Kerk van de Nazarener

De officiële bronnenboek van kerkbestuur en het huishoudelijk reglement, geschiedenis, leer, ritueel, en het beleid van de Kerk van de Nazarener. Bevat alle nieuwe wetgeving uitgevaardigd door de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van 2005.

Eurasia Discipleship Ministries

Christendom.

Heiligheid.

Ministerie.

Pages