Browse by Albanian

Thomas King, Alex Varughese

Asambleja e Pergjithshme e Kishes se Nazaretasit solli tre propozime ne komitetin e studimeve te Shkrimeve. Keto propozime duhet te amendonin Nenin IV te Neneve te Besimit Nazaretas, si qellim per te plotesuar pagabueshmerine e Shkrimeve dhe Nenin VI mbi Shlyerjen.

MIRËSEVINI NË DOKUMENTIN THEMELTAR NAZARETAS
 
Një brez i ri i nazaretasve ka kërkuar që themelet e mësimeve, historisë, teologjisë, misionit, financave si dhe të natyrës thelbësore të kishës, të publikohen në një dokument të shkurtër, të qartë, të lehtë për t'u arrirë nga të gjithë—në një gjuhë të thjeshtë.

"Nenet e Besimit" të Kishës së Nazaretasit, janë një përmbledhje prej 16 pikash, në lidhje me atë se çfarë besojmë ne si Nazaretas.

Westlake Taylor Purkiser