Chào Mừng Anh Chị Đã Đến Với Giáo Hội Nazarene

Lời Nói Đầu

Tôi hân hạnh giới thiệu với anh chị quyển sách này để chuẩn bị cho những ai muốn thật sự trở nên một thành viên của Giáo Hội Nazarene, với đúng ý nghĩa của từ này. Quyển sách này không những đúng đắn về mặt giáo lý Kinh Thánh và thần học, mà còn rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng. Mặc dù lúc ban đầu quyển sách này được đặc biệt thiết kế cho những người chưa quen biết với Giáo Hội của chúng tôi, nhưng những thành viên thực thụ cũng sẽ cảm thấy việc đọc quyển sách này vẫn hữu ích.

Phần tóm lược về lịch sử của quyển sách nói rõ về nguồn gốc của Giáo Hội Nazarene trong bối cảnh của phong trào phục hưng Vĩ đại đã lan rộng trên khắp Hoa Kỳ trong thời tiếp theo sau cuộc Nội Chiến. Trọng tâm của sự phục hưng này là chân lý về sự thánh khiết của Kinh Thánh mà John Wesley đã khôi phục cho Hội thánh: sứ điệp về con người tội lỗi vẫn có thể được giải cứu khỏi mọi lầm lỗi và được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ, và các tín hữu Cơ Đốc có thể được tẩy sạch khỏi sự bại hoại của nguyên tội còn lại trong lòng họ, và được đầy dẫy tình yêu thương toàn hảo của Đức Chúa Trời. Chính từ sự phục hưng này mà Giáo Hội Nazarene đã ra đời vào năm 1895 tại Los Angeles, dưới thánh chức của Tiến sĩ Phineas F. Bresee.

“Đón nhận sự vinh hiển thiên thượng đã đổ xuống” là câu thường được Tiến Sĩ Bresee tuyên bố. Các tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Nazarene mang đặc điểm của “sự vinh hiển” này, tức là sự bày tỏ của Đức Thánh Linh ở giữa họ. Điều thiết yếu để duy trì “sự vinh hiển” này là đặc điểm chung về đức tin, tinh thần và lối sống của họ. Chủ đích của kinh nghiệm Cơ Đốc, theo sự trình bày rõ ràng của những trang tiếp theo, là tình yêu thương toàn hảo (từ ngữ được John Wesley ưa chuộng, để chỉ định về kinh nghiệm của tấm lòng thánh khiết). Nhưng tình yêu thương toàn hảo chỉ có thể được duy trì bằng “sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại” (Ê-phê-sô 4:2). Sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh bao gồm sự nhất trí về những điểm căn bản về giáo lý và sự kết ước với một lối sống làm chứng cho, và hoàn toàn tuần phục với sự Tể Trị Tối Thượng của Đấng Christ.

Chỉ trong Hội thánh của Chúa Giê-su Christ mới có “một sự hiệp thông như thế. . . một sự hiệp thông không thể nào được biết bên ngoài hội thánh”. Nếu chúng ta muốn vui hưởng được sự hiệp thông như thế (danh từ Hy-lạp được sử dụng trong Tân Ước là koinonia), anh em chúng ta phải đồng tâm và đồng lòng với nhau. Đó là hy vọng và sự cầu nguyện của tôi để khi anh chị đọc các trang này và tham gia lớp đào tạo thành viên hội thánh, anh chị sẽ quyết định rằng Giáo Hội Nazarene chính là Chi Thể của Đấng Christ mà anh chị muốn gia nhập và góp phần.

WILLIAM M. GREATHOUSE
Tổng Quản Nhiệm Danh Dự

(English: Welcome to the Church of the Nazarene)

Tabs

Subscribe to Chào Mừng Anh Chị Đã Đến Với Giáo Hội Nazarene