Egyházrend Názáreti Egyház 2005-2009

„A Názáreti Egyháznak az a küldetése, hogy válaszoljon Krisztus Nagy Missziós Parancsára: »menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet« (Mt 28,19). „A Názáreti Egyház elsődleges célja az, hogy Isten országát előmozdítsa a keresztyén szentség megőrzésével és terjesztésével, amint azt a Szentírás tanítja”.
 
„A Názáreti Egyház legfontosabb céljai: »a szent keresztyén közösség, a bűnösök megtérése, a hívők teljes megszentelődése és a szentségben való növekedése, a korai újszövetségi gyülekezetben megnyilvánuló egyszerűség és spirituális erő, valamint az evangélium hirdetése minden teremtménynek«.” (25)

Tabs

Subscribe to Egyházrend Názáreti Egyház 2005-2009