อิสระจากบ่วงบาป

Breaking Free From Sin's Grip

หนังสือ "อิสระจากบ่วงบาป"

ด้วยความตรงไปตรงมา ความสัตย์ซื่อและความตั้งใจจริง ดร.แฟรงค์ มัวร์ ได้ค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ ก็เพื่อต้องการให้เราทุกคนรู้ถึงการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากอำนาจของการกล่าวโทษของความบาป ดร.มัวร์ ช่วยให้เห็นถึงวิธีที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อความบริสุทธิ์ และมีชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพระเจ้า

(English: Breaking Free From Sin's Grip)

Tabs

Subscribe to อิสระจากบ่วงบาป