John Wesley: Prédikációk

John Wesley 52 alapprédikációit tartalmazó sorozat három kötetben.

I. kötet: 19 elsősorban teológiai témákat feldolgozó prédikációt tartalmaz.

268 oldal, 143×205 mm, cérnafűzött

Tartalom

I. Üdvösség hit által

II. A majdnem-keresztyén

III. Ébredj fel, aki alszol

IV. Szentíráshű keresztyénség

V. Megigazulás hit által

VI. Hitbõl való igazság

VII. Az Isten országába vezető út

VIII. A Lélek első zsengéje

IX. A szolgaság és a fiúság lelke

X. A Lélek bizonyságtétele I.

XI. A Lélek bizonyságtétele II.

XII. Tulajdon lelkünk bizonyságtétele

XIII. A hívõkben levő bűnről

XIV. A hívők bűnbánata

XV. Az utolsó ítélet

XVI. A kegyelmi eszközök

XVII. A szív körülmetélése

XVIII. Az újjászületés ismertetőjegyei

XIX. Az Istentől születettek nagy kiváltsága

XX. Az Úr a mi igazságunk

II. kötet: a hegyi beszédet dolgozza fel 13 prédikáció formájában.

203 oldal, 143×205 mm, cérnafűzött

Tartalom

XXI. Máté 5,1-4

XXII. Máté 5,5-7

XXIII. Máté 5,8-12

XXIV. Máté 5,13-16

XXV. Máté 5,17-20

XXVI. Máté 6,1-15

XXVII. Máté 6,16-18

XXVIII. Máté 6,19-23

XXIX. Máté 6,24-34

XXX. Máté 7,1-12

XXXI. Máté 7;13-14

XXXII. Máté 7,15-20

XXXIII. Máté 7,21-27

III. kötet: 19 prédikációt tartalmaz.

259 oldal, 143×205 mm, cérnafűzött

Tartalom

XXXIV. A törvény eredete, természete, jellemzői és hasznai
 
XXXV. A hit által érvényre juttatott törvény I.

XXXVI. A hit által érvényre juttatott törvény II.

XXXVII. A rajongás természete

XXXVIII. Intés vakbuzgóság ellen

XXXIX. Az egyetemes lelkület

XL. A keresztyén tökéletesség

XLI. Csapongó gondolatok

XLII. A Sátán mesterkedései

XLIII. Az üdvösség szentírási útja

XLIV. Az eredendõ bűn

XLV. Az újjászületés

XLVI. A pusztai állapot

XLVII. Szomorúság különféle kísértések között

XLVIII. Az önmegtagadás

XLIX. A megszólás ellenszere

L. A pénz hasznai

LI. A jó sáfár

LII. Az erkölcsök megjobbítása

Tabs

Subscribe to John Wesley: Prédikációk