John Wesley preek - De katholieke gezindheid

Sermon

"Nadat hij vandaar verder gegaan was, trof hij Jonadab, de zoon van Rekab aan, die hem tegemoet kwam; hij groette hem en vroeg hem: Is uw hart mij even oprecht toegedaan als mijn hart u? Jonadab antwoordde: Ja, gewis. (Toen zeide hij:) Indien het zo is, geef mij dan uw hand." 2 Koningen 10:15.

Dutch translation of John Wesley's Catholic Spirit (Sermon 39) by Hans Deventer, with a preface by the Publication Board and an introduction by Antonie Holleman. The original sermon may be accessed here.

Tabs