John Wesley preek - Over het bewerken van onze eigen behoudenis

Sermon

"Bewerkt uw eigen behoudenis met vreze en beven: want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken om zijn welbehagen." Filippenzen 2:12-13.

Dutch translation of John Wesley's On Working Out Our Own Salvation (Sermon 85) by Hans Deventer. The original sermon may be accessed here.

Tabs