A keresztyén tökéletesség világos leírása

John Wesley

John Wesley (1703-1791). Amint azt John Wesley tiszteletes hitte és tanította 1725-től 1777-ig.

Wesley sehol sem fogalmazta meg átfogóbban vagy hívebben a szentségre vonatkozó nézetét, mint A keresztyén tökéletesség világos leírása c. művében, melyet 1777-ben fejezett be. Wesley felhívása, mely arra buzdít, hogy egész lényünkkel szeressük Istent, több mint két évszázad elmúltával is igaznak hangzik.

A könyv megvásárolható itt

 

Tabs

Subscribe to A keresztyén tökéletesség világos leírása