Khám Phá Sự Thánh Khiết Cua Cơ Đốc Nhân Tập 3 - CÔNG THỨC THẦN HỌC

Đây là tập thứ ba của một tác phẩm gồm ba tập dưới tiêu đề chung Khám Phá Sự Thánh Khiết Của Cơ Đốc Nhân. Nó là một sự khảo sát của những nền tảng Kinh Thánh, của giáo lý, kinh nghiệm và đởi sống thánh khiết.

(English: Exploring Christian Holiness, vol. 3: The Theological Formulation)

Tabs

Subscribe to Khám Phá Sự Thánh Khiết Cua Cơ Đốc Nhân Tập 3 - CÔNG THỨC THẦN HỌC