Leson Lekòl Dimanch Pou Timoun, Volim 15 (Sunday School Lessons for Children - Haitian)

PATI 1: BONDYE N’AP SÈVI A

Bondye Revele Tèt Li

Bondye Pale Avè M Tout Kote

Bondye Gran E Li Pisan

Bondye Ap Veye Sou Nou

Bondye Pasyan Epi Li Padone

PATI 2: JEZIKRI, PITIT BONDYE A

Jezi Moutre Lanmou Li

Rankontre Jezi

Jezi Bay Tan Pou Timoun

PATI 3: LAVI PRIYÈ JEZI

Jezi Priye Anvan Li Pran Desizyon

Jezi Ansenye Disip Li Yo Lapriyè

Jezi Priye Pou Lòt Yo

Jezi Priye Lè Li Tris Ak Toumante

PATI 4: SENTESPRI A

Pwomès Sentespri A

Vini Sentespri A

Bondye Moutre Lanmou Pou Tout Nasyon

Yo Voye Premye Misyonè Yo

Kado Nou Yo Fè Bondye Kontan

PATI 5: EKRITI SEN AN

Bondye Pale Avè Mwen Atravè Bib

Ki Jan Bib La Rive Nou

Jeremi Ekri Pawòl Bondye A

Pawòl Bondye A Montre Wout La

PATI 6: VIN YON KRETYEN

Pale Verite A Nan Lanmou

Fè Menm Jan Ak Jezi

Pataje Bòn Nouvèl Sali

Tabs

Subscribe to Leson Lekòl Dimanch Pou Timoun, Volim 15 (Sunday School Lessons for Children - Haitian)