มากกว่าช่างไม้

ปกหนังสือ มากกว่าช่างไม้

ในหนังสือมากกว่าช่างไม้ จอซเน้นถึงผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเขา คือพระเยซูคริสต์  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า  ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย หรือไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงสมควรนำชีวิตของเขาเองอีกด้วย

(English: More Than a Carpenter)

Tabs

Subscribe to มากกว่าช่างไม้