Догмати віри - Церква Назарянина

Матеріал був взятий з Статуту Церкви Назарянина 2013-2017

Догмати віри Церкви Назарянина  є офіційними доктринальними заявами деномінації. Ці шістнадцять статей охоплюють широкий спектр біблійних та богословських переконань.

Догмати віри детально розроблені в конституції Церкви Назарянина, що знаходиться в Статуті деномінації. Статті оновлюються Генеральною Асамблеєю Церкви Назарянина, яка проводиться кожні чотири роки. В 2013р. Генеральна Асамблея схвалила конституційну поправку, яка потребує, щоби зміни до Догматів віри проходили через  більш складний процес розгляду. 

--

Taken from The Manual of the Church of the Nazarene, 2013-2017

The Church of the Nazarene's Articles of Faith are the official doctrinal statements of the denomination. These sixteen articles cover a wide range of biblical and theological beliefs.

The Articles of faith are elaborated in the constitution of the Church of the Nazarene, which is found in the denominations Manual. They are updated by the General Assembly of the Church of the Nazarene which meets every four years. In 2013, the General Assembly approved a constitutional ammendment that would require that changes to the Articles of Faith go through a more rigourous process of review.

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00001095