AMAHAME YO KWIZERA - ITORERO RY’UMUNAZARETI - 2013-2017

 • Ingingo ya 1: UBUTATU BWERA BW’IMANA
 • Ingingo ya 2: YESU KRISTO
 • Ingingo ya 3: UMWUKA WERA
 • Ingingo ya 4: BYANDITSWE BYERA
 • Ingingo ya 5: ICYAHA
 • Ingingo ya 6: GUCUNGURWA
 • Ingingo ya 7: BUNTU BUBANZIRIZA AGAKIZA
 • Ingingo ya 8: KWIHANA
 • Ingingo ya 9: UTSINDISHIRIZWA, KUBYARWA UBWA KABIRI, KUGIRWA ABANA B’IMANA
 • Ingingo ya 10: KWEZWA KWA GIKRISTO NO KWEZWA RWOSE
 • Ingingo ya 11: ITORERO
 • Ingingo ya 12: UMUBATIZO
 • Ingingo ya 13: IGABURO RYERA
 • Ingingo ya 14: GUKIZA KW’IMANA
 • Ingingo ya 15: KUGARUKA KWA KRISTO
 • Ingingo ya 16: KUZUKA KW’ABAPFUYE, URUBANZA N’UBUZIMA BW’ITEKA RYOSE: :
AttachmentSize
PDF icon KIN_articles_of_faith_2013_2017.pdf235.83 KB

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00001095
Tablet Validation: 
Suitable