Geloofsartikelen

De geloofsartikelen van de Kerk van de Nazarener
overgenomen uit Het Handboek van de Kerk van de Nazarener, 2013-2017.

De geloofsartikelen van de Kerk van de Nazarener zijn de officiële geloofsuitspraken van de denominatie. Deze zestien artikelen bestrijken een brede selectie van Bijbelse en theologische overtuigingen.

De geloofsartikelen maken deel uit van de constitutie van de Kerk van de Nazarener, die in Het Handboek van de kerk te vinden is. Deze worden steeds herzien, en indien nodig aangepast op de Algemene Assemblee van de Kerk van de Nazarener, die elke vier jaar plaats vindt. In 2013 heeft de Algemene Assemblee een wijziging aanvaard dat in een rigoreuzer proces voorziet voor wijzigingen in de geloofsartikelen.

(English: The Articles of Faith)

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00001095