Նազովրեցու Եկեղեցի,Հավատքի դրույթներ 2017-2021

Նազովրեցու Եկեղեցու Հավատքի Դրույթները հարանվանության պաշտոնական վարդապետական հայտարարություններն են: Այս տասնվեց հոdվածները ընդգրկում են աստվածաշնչյան և աստվածաբանական հավատալիքների լայն շրջան:

Հավատքի Դրույթները մշակված են Նազովրեցու Եկեղեցու սահմանադրության մեջ, որը գտնվում է Նազովրեցու Եկեղեցու Ուղեցույցում: Նրանք թարմացվում են Նազովրեցու Եկեղեցու Գլխավոր Ասամբլեայի միջոցով, որը հավաքվում է ամեն չորս տարին մեկ: 2013 թվականի Գլխավոր Ասամբլեան հավանություն տվեց սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք պահանջում էին Հավատքի Դրույթների փոփոխությունների ավելի խիստ վերանայում:

Դուք ազատ կարող եք դիտել, ներբեռնել և տպել Հավատքի Դրույթները:

(English: Articles of Faith, Church of the Nazarene, 2017-2021)

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00001095
Tablet Validation: 
Suitable