Rhema: Credința Bisericii în Acțiune

Isus a poruncit ca ucenicii Lui să aibă o relaţie specială cu săracii acestei lumi. Biserica Lui ar trebui, să se dedice îngrijirii, hrănirii, îmbrăcării şi adăpostirii celor săraci şi marginalizaţi. Prin întreaga Biblie şi prin trăirea şi exemplul lui Isus, Dumnezeu se identifică cu săracii şi-i ajută pe cei asupriţi, şi pe cei din societate care nu pot vorbi în numele lor. În acelaşi mod, şi noi suntem chemaţi să ne identificăm cu cei săraci şi să fim solidari cu ei.

Lucrarea de compasiune include acte de caritate şi totodată un efort de a asigura şanse, egalitate şi dreptate pentru cei săraci. Responsabiliatea creştinilor pentru cei săraci este un aspect esenţial al vieţii fiecărui credincios care caută o credinţă care lucrează prin dragoste.

În această carte vei găsi resurse pentru lucrarea de compasiune și răspuns la întrebarea cum biserica ta poate transforma comunitatea. Include principiile de bază ale compasiunii, lucrarea holistică în biserica locală, transformarea bisericii şi a comunităţii și dezvoltarea holistică a copilului.     

Tabs

Subscribe to Rhema: Credința Bisericii în Acțiune